Cartesisch product

$A\times B$

Aanpassingen aanbrengen

Als er foutieve informatie op de pagina staat, of als je informatie wilt toevoegen, kun je hier aanpassingen voorstellen. Omschrijf je aanpassingen zo duidelijk mogelijk. Je kunt gebruik maken van de opmaaktaal LaTeX om wiskundige formules te schrijven. Zo wordt $x^2$ bijvoorbeeld omgezet naar $x^2$. Je kunt ook gebruik maken van (een deel van) Markdown. Afbeeldingen kun je invoegen met ![tekst voor als de afbeelding niet beschikbaar is](https://domein.nl/afbeelding.png). Rond je aanpassingen af met een korte beschrijving waarin je je wijzigingen samenvat. Optioneel kun je je e-mailadres bijvoegen om de aanpassingen verder te bespreken. Een kopie van je wijzigingen wordt ook naar je gestuurd.