Cirkel

In de meetkunde is een cirkel een tweedimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten die dezelfde afstand tot een bepaald punt hebben. Dit punt, in de figuur aangeduid met $M$, heet het middelpunt van de cirkel. De afstand heet straal en wordt in de figuur aangeduid met $r$. Om de maat van een cirkel aan te duiden kan ook de diameter worden gebruikt, $d$ in de figuur. De diameter is de grootste afstand tussen twee punten van een cirkel en exact tweemaal zo groot als de straal. Soms wordt met de cirkel niet de kromme bedoeld, maar de verzameling van alle punten op en binnen die kromme. Alle punten binnen een cirkel worden ook een schijf genoemd. Een lijnstuk waarvan de grenspunten op de cirkel liggen, noemen we een koorde. Elke koorde die door het middelpunt van de cirkel gaat, is een middellijn van die cirkel. De lengte van de middellijn is de diameter. De cirkel is de figuur met het grootste isoperimetrisch quotiënt, d.w.z. met het grootste oppervlak bij een gegeven lengte. Een cirkel is rotatie- of cirkelsymmetrisch.

Aanpassingen aanbrengen

Als er foutieve informatie op de pagina staat, of als je informatie wilt toevoegen, kun je hier aanpassingen voorstellen. Omschrijf je aanpassingen zo duidelijk mogelijk. Je kunt gebruik maken van de opmaaktaal LaTeX om wiskundige formules te schrijven. Zo wordt $x^2$ bijvoorbeeld omgezet naar $x^2$. Je kunt ook gebruik maken van (een deel van) Markdown. Afbeeldingen kun je invoegen met ![tekst voor als de afbeelding niet beschikbaar is](https://domein.nl/afbeelding.png). Rond je aanpassingen af met een korte beschrijving waarin je je wijzigingen samenvat. Optioneel kun je je e-mailadres bijvoegen om de aanpassingen verder te bespreken. Een kopie van je wijzigingen wordt ook naar je gestuurd.